Remedial teaching

Wij halen er graag uit wat er in zit!

Leerproblemen? Wij helpen!

Veel jongeren kampen met achterstanden op school, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. De oorzaak kan heel verschillend zijn: een leerprobleem zoals dyslexie of faalangst, een verhuizing, een ziekte of andere prive-omstandigheden.
Wij helpen jongeren (en hun ouders) om hiermee om te gaan en doen dat al twintig jaar met veel succes!

Neem contact op

Remedial teaching

In een huiselijke sfeer worden jongeren(basis- en middelbare school) begeleid en ondersteund door deskundige en ervaren medewerkers. Er is alle aandacht voor leerproblemen, achterstanden en/of zwakke onderdelen van het onderwijsprogramma en er wordt in overleg met ouders en school systematisch gewerkt aan het verbeteren van de situatie. De praktijk is op maandag t/m donderdag geopend.

Leerproblemen

Leerproblemen zijn er in verschillende vormen: add, adhd, pdd-nos, dyslexie, dyscalculie, etc. Ze belemmeren kinderen in hun ontplooiing op school en thuis. In onze praktijk hebben we jarenlange ervaring in het omgaan met leerproblemen. Het onderkennen van de problemen en vervolgens ouders en kinderen leren er mee om te gaan betekent vaak al een vermindering van de last van het probleem.

Faalangst

Faalangst kan kinderen verlammen op momenten dat het er om gaat. Bij presentaties, repetities of examens slaan ze helemaal dicht en weten ze geen goed resultaat neer te zetten. En dat terwijl ze het vaak heel goed kunnen. Aan die frustrerende situaties kan vaak iets gedaan worden met een faalangsttraning.

Lees meer

Cito-training

De jaarlijkse Cito-toets voor leerlingen van groep 8 is vaak een bron van spanning voor het hele gezin. Dat hoeft niet zo te zijn als het kind goed is voorbereid. Dat kan via onze jaarlijkse Cito-training die stapsgewijs alle onderdelen nog eens oefent en die de kinderen leert wennen aan de vragen, de toetssituatie en het tempo

Lees meer